Dramat rodzaju męskiego

DUSZYCZKA

W co wierzą Polacy

Wyszedł z domu. Tak zwana komedia