• Wybór miejsca
  • Podsumowanie/Płatność
  • Zakończenie

Pogłosy

niedziela 18:00, 11 grudnia 2022
WTW Scena na Strychu
SCENA
Legenda miejsc
Miejsce wolne
Miejsce zajęte
Miejsce wybrane
Różne ceny biletów
Ceny biletów
  • Niedziela dla Seniora 20,00
  • Normalny; 50,00
  • Ulgowy 35,00