• Wybór miejsca
  • Podsumowanie/Płatność
  • Zakończenie

W tłumaczeniu

sobota 18:00, 24 września 2022
WTW Scena na Strychu
SCENA
Legenda miejsc
Miejsce wolne
Miejsce zajęte
Miejsce wybrane
Różne ceny biletów
Ceny biletów
  • Normalny; 50,00
  • Ulgowy 35,00